up_arrow

Doktor nauk humanistycznych

Доктор гуманітарних наук

Jurij Bojcheniuk

Tłumacz języka ukraińskiego, rosyjskiego i białoruskiego Перекладач української, російської та білоруської мов Tłumacz przysięgły / biegły Присяжний / експертний перекладач tel: 660 776 723 e-mail: jbojcheniuk@wp.pl

Magister inżynier

Магістр наук

Luba Bojcheniuk

Tłumacz języka ukraińskiego i rosyjskiego Перекладач української та російської мов Tłumacz przysięgły / biegły Присяжний / експертний перекладач tel: 606 301 401 e-mail: bojcheniuk.luba@wp.pl
Więcej informacji Більше інформації strzałka w dół
mapa
ul. Konfederacka 4A lok.4, 60-281 Poznań

Jak zamówić tłumaczenie

Як замовити переклад

01 · Kontakt i umówienie spotkania

01 · Зв'яжіться і домовтеся про зустріч

 • Prośba o kontakt telefoniczny: nr 660-776-723 lub 660-301-401
 • Umówienie spotkania w biurze tłumacza
 • Indywidualne ustalenie terminu spotkania
 • Зв'яжіться з нами за телефоном: 660-776-723 або 660-301-401
 • Домовтеся про зустріч в офісі перекладача
 • Індивідуальне призначення дати зустрічі

02 · Wymagane dokumenty - polski

02 · Необхідні документи - польська

 • Tłumaczenie na język polski:
  • Oryginały ukraińskich dokumentów
  • Imiona i nazwiska zgodne z paszportem w transkrypcji angielskiej
  • Tłumaczenie imion i nazwisk osób bez paszportu w transkrypcji polskiej
 • Переклад на польську мову:
  • Оригінали українських документів
  • Імена та прізвища відповідно до паспорта в англійській транскрипції
  • Переклад імен та прізвищ осіб без паспорта в польській транскрипції

03 · Wymagane dokumenty - ukraiński

03 · Обов'язкові документи - українська

 • Tłumaczenie na język ukraiński:
  • Oryginały polskich dokumentów
  • Wypisane imiona i nazwiska wraz z imionami ojcowskimi
  • Dodatkowe przekazanie imion i nazwisk z dokumentacji w transkrypcji angielskiej w języku ukraińskim (zapisane cyrylicą)
  • Polskie imiona i nazwiska będą przeliterowane na język ukraiński przez tłumacza
 • Переклад на українську мову:
  • Оригінали польських документів
  • Виписані імена та прізвища разом з іменами батьків
  • Додаткове вказівка імен та прізвищ з документації в англійській транскрипції українською мовою (записані кирилицею)
  • Польські імена та прізвища будуть передані на українську мову через перекладача

04 · Spotkanie i ustalenie warunków

04 · Зустріч та визначення умов

 • Tłumacz określa zakres pracy na podstawie przedstawionych dokumentów
 • Wycena usługi tłumaczenia
 • Określenie terminu odbioru tłumaczonych dokumentów
 • Przewidywany czas trwania tłumaczenia (zazwyczaj kilka dni)
 • Перекладач визначає обсяг робіт на підставі представлених документів
 • Оцінка вартості послуги перекладу
 • Визначення терміну отримання перекладених документів
 • Приблизний час виконання перекладу (зазвичай кілька днів)

05 · Dokumenty i płatność

05 · Документи та оплата

 • Oryginały dokumentów pozostają u tłumacza podczas wykonywania tłumaczenia
 • Istnieje możliwość pozostawienia kopii dokumentacji
 • Płatność za usługę jest pobierana z góry w przypadku pozostawienia kopii dokumentacji
 • Оригінали документів залишаються в перекладача під час виконання перекладу
 • Є можливість залишити копію документації
 • Оплата за послугу збирається наперед у випадку залишення копії документації

06 · Odbiór tłumaczeń

06 · Отримання перекладів

 • Przy pozostawieniu oryginałów dokumentów: płatność i przekazanie tłumaczeń wraz z oryginałami
 • Przy pozostawieniu kopii dokumentacji i wcześniejszym opłaceniu usługi: odbiór wykonanych tłumaczeń
 • При залишенні оригіналів документів: оплата та передача перекладів разом з оригіналами
 • При залишенні копії документації та передоплаті за послугу: отримання виконаних перекладів

Oferta firmy

Пропозиція компанії

offer_1

Tłumaczenia przysięgłe ukraińskiego

Присяжні українські переклади

offer_2

Tłumaczenia zwykłe ukraińskiego

Регулярні українські переклади

offer_3

Tłumaczenia zwykłe rosyjskiego

Регулярні російські переклади

offer_4

Tłumaczenia zwykłe białoruskiego

Звичайні білоруські переклади

offer_5

Tłumaczenia ustne języka ukraińskiego i rosyjskiego

Усний переклад на українську та російську мови

Opinie klientów

Думка клієнтів

"Dziękuję za współpracę, przy tłumaczeniach z języka rosyjskiego na polski. Usługa którą wykonuje Pan Jurij Bojcheniuk jest w 100% profesjonalna. Odpowiedzialny kontakt z klientem i miła atmosfera, to dwie rzeczy, które jako pierwsze nasuwają się na myśl." "Дякуємо за співпрацю в перекладі з російської на польську. Послуги, які надає пан Юрій Бойченюк, є 100% професійними. Відповідальний контакт із клієнтом і приємна атмосфера – це дві речі, які в першу чергу спадають на думку." ~Tomasz Świątek z Poznania ~Tomasz Świątek з Познані

Cennik usług

Прайс-лист послуг

01 · Tłumaczenie zwykłe

01 · Стандартний переклад

rozwiń
  • Stawka tłumaczenia specjalistycznego wynosi 25% więcej.
  • Faktury są wystawiane za wykonane tłumaczenia, a firma nie jest płatnikiem VAT.
  • Wycena dla klientów prywatnych jest ustalana indywidualnie na podstawie charakteru dokumentu, jego długości, stopnia skomplikowania, ilości pieczątek i zastosowania języka specjalistycznego.
  • Oferowane stawki mają charakter ramowy i mogą być obniżane lub podwyższane w zależności od rodzaju zlecenia.
  • Wycena każdego dokumentu odbywa się podczas spotkania z klientem w biurze tłumacza w Poznaniu.
  • Realizacja zlecenia rozpoczyna się po zaakceptowaniu wyceny przez klienta.
  • Płatność jest dokonywana przy odbiorze wykonanych tłumaczeń, chyba że klient pozostawia kopię dokumentów do tłumaczenia - wtedy płatność jest pobierana z góry.
  • W przypadku złożonej dokumentacji może być konieczne pozostawienie jej w biurze celem dokładniejszego zapoznania się. Klient zostaje poinformowany o koszcie tłumaczenia telefonicznie po zapoznaniu się z dokumentami przez tłumacza.
  • Wszystkie ceny są podane brutto.
  • Każdy kolejny egzemplarz przetłumaczonego, poświadczonego dokumentu kosztuje 25% stawki bazowej za tłumaczenie.
  • Cena podana w cenniku odnosi się do strony przeliczeniowej, która ma określoną ilość znaków. Przy tłumaczeniach zwykłych na stronę przypada 1800 znaków ze spacjami.
  • Istnieją trzy tryby szybkości wykonania tłumaczenia pisemnego: zwykły (od 4 dni i dłużej), przyśpieszony (od 1 dnia do 2 dni) i ekspresowy (do 24 godzin).
  • Тариф на спеціалізований переклад складає 25% більше.
  • Рахунки видаються за виконані переклади, і компанія не є платником ПДВ.
  • Оцінка для приватних клієнтів встановлюється індивідуально в залежності від характеру документу, його довжини, складності, кількості печаток і використання спеціалізованої мови.
  • Пропозиції мають рамковий характер і можуть змінюватися в залежності від типу завдання.
  • Оцінка кожного документа проводиться під час зустрічі з клієнтом в офісі перекладача в Познані.
  • Виконання завдання розпочинається після прийняття оцінки клієнтом.
  • Оплата здійснюється при отриманні виконаних перекладів, якщо клієнт не залишає копії документів для перекладу - в такому випадку оплата здійснюється заздалегідь.
  • У разі складної документації може бути необхідно залишити її в офісі для докладного вивчення. Клієнт повідомляється про вартість перекладу по телефону після знайомства з документами перекладача.
  • Всі ціни вказані з ПДВ.
  • Кожен наступний екземпляр перекладеного, засвідченого документа коштує 25% базової ставки за переклад.
  • Ціна, вказана в прайс-листі, відноситься до сторінки перерахунку, яка має визначену кількість символів. При звичайних перекладах на сторінку припадає 1800 символів із пробілами.
  • Існують три режими швидкості виконання письмового перекладу: звичайний (від 4 днів і більше), прискорений (від 1 дня до 2 днів) і експрес (до 24 годин).

02 · Tłumaczenia przysięgłe

02 · Присяжні переклади

rozwiń
  • Stawka tłumaczenia specjalistycznego wynosi 25% więcej.
  • Faktury są wystawiane za wykonane tłumaczenia, a firma nie jest płatnikiem VAT.
  • Wycena dla klientów prywatnych jest ustalana indywidualnie na podstawie charakteru dokumentu, jego długości, stopnia skomplikowania, ilości pieczątek i zastosowania języka specjalistycznego.
  • Oferowane stawki mają charakter ramowy i mogą być obniżane lub podwyższane w zależności od rodzaju zlecenia.
  • Wycena każdego dokumentu odbywa się podczas spotkania z klientem w biurze tłumacza w Poznaniu.
  • Realizacja zlecenia rozpoczyna się po zaakceptowaniu wyceny przez klienta.
  • Płatność jest dokonywana przy odbiorze wykonanych tłumaczeń, chyba że klient pozostawia kopię dokumentów do tłumaczenia - wtedy płatność jest pobierana z góry.
  • W przypadku złożonej dokumentacji może być konieczne pozostawienie jej w biurze celem dokładniejszego zapoznania się. Klient zostaje poinformowany o koszcie tłumaczenia telefonicznie po zapoznaniu się z dokumentami przez tłumacza.
  • Wszystkie ceny są podane brutto.
  • Każdy kolejny egzemplarz przetłumaczonego, poświadczonego dokumentu kosztuje 25% stawki bazowej za tłumaczenie.
  • Cena podana w cenniku odnosi się do strony przeliczeniowej, która ma określoną ilość znaków. Przy tłumaczeniach zwykłych na stronę przypada 1800 znaków ze spacjami.
  • Istnieją trzy tryby szybkości wykonania tłumaczenia pisemnego: zwykły (od 4 dni i dłużej), przyśpieszony (od 1 dnia do 2 dni) i ekspresowy (do 24 godzin).
  • Ставка за спеціалізований переклад становить 25% більше.
  • Рахунки видаються за виконані переклади, і фірма не є платником ПДВ.
  • Оцінка для приватних клієнтів встановлюється індивідуально на основі характеру документу, його довжини, ступеня складності, кількості печаток та використання спеціалізованої мови.
  • Пропоновані тарифи мають орієнтовний характер і можуть змінюватися в залежності від типу замовлення.
  • Оцінка кожного документа проводиться під час зустрічі з клієнтом в офісі перекладача в Познані.
  • Виконання замовлення розпочинається після прийняття оцінки клієнтом.
  • Оплата здійснюється при отриманні виконаних перекладів, якщо клієнт не залишає копії документів для перекладу - в такому випадку оплата здійснюється заздалегідь.
  • У випадку складної документації може знадобитися залишити її в офісі для більш докладного ознайомлення. Клієнт інформується про вартість перекладу за телефоном після ознайомлення з документами перекладача.
  • Всі ціни вказані брутто.
  • Кожен наступний екземпляр перекладеного, засвідченого документа коштує 25% базової ставки за переклад.
  • Ціна, зазначена в прайс-листі, відноситься до сторінки розрахункової, яка має визначену кількість символів. При звичайних перекладах на сторінку припадає 1800 символів із пробілами.
  • Існують три режими швидкості виконання письмового перекладу: звичайний (від 4 днів і довше), прискорений (від 1 дня до 2 днів) і експрес (до 24 годин).

03 · Tłumaczenia ustne

03 · Усний переклад

rozwiń
  • W niektórych przypadkach tłumacz może przyjmować zlecenia minimalnie na dwugodzinny blok tłumaczeń lub ustalać wyższą stawkę za pierwszą godzinę.
  • Do kosztów tłumaczeń dodaje się dojazd tłumacza na miejsce wykonania tłumaczenia. Czas dojazdu może być rozliczany jako połowa stawki za tłumaczenie ustne.
  • Tłumacz dojeżdża we własnym zakresie do miejsca tłumaczenia.
  • W przypadku tłumaczeń wyjazdowych jednostką rozliczeniową jest każdy rozpoczęty dzień (stawka za dzień roboczy). Zleceniodawca pokrywa koszty noclegu i wyżywienia tłumacza przy wyjazdach dłuższych niż jeden dzień.
  • Każda rozpoczęta godzina liczy się jako cała i kosztuje 100 PLN.
  • Stawka tłumaczenia specjalistycznego wynosi 25% więcej.
  • Faktury są wystawiane za wykonane tłumaczenia, a firma nie jest płatnikiem VAT.
  • Kwota za tłumaczenie ustalana jest indywidualnie z klientem i zależy od specyfiki tłumaczenia.
  • Koszt tłumaczenia za godzinę zależy od trudności tłumaczonych rozmów, ich charakteru oraz miejsca spotkania lub szkolenia.
  • W przypadku tłumaczeń wykonywanych dla policji, prokuratury, sądów lub urzędów administracji publicznej, obowiązuje cennik oparty na Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego z dnia 26.01.2005 r. (nowelizacja z dnia 08.10.2019 r.).
  • У деяких випадках перекладач може приймати замовлення мінімально на двогодинний блок перекладів або встановлювати вищу ставку за першу годину.
  • До вартості перекладів додається виїзд перекладача на місце виконання перекладу. Час виїзду може розцінюватися як половина ставки за усний переклад.
  • Перекладач самостійно дістається до місця перекладу.
  • У випадку виїзних перекладів розрахунковою одиницею є кожен розпочатий день (ставка за робочий день). Замовник покриває витрати на проживання та харчування перекладача при виїздах триваліші за один день.
  • Кожна розпочата година рахується як ціла і коштує 100 злотих.
  • Ставка за спеціалізований переклад становить 25% більше.
  • Рахунки видаються за виконані переклади, і фірма не є платником ПДВ.
  • Сума за переклад встановлюється індивідуально з клієнтом і залежить від специфіки перекладу.
  • Вартість перекладу за годину залежить від складності перекладених розмов, їх характеру та місця зустрічі або тренінгу.
  • У випадку перекладів для поліції, прокуратури, судів або органів публічної адміністрації діє ціновий лист, заснований на постанові Міністра юстиції щодо оплати послуг присяжного перекладача від 26.01.2005 р. (зі змінами від 08.10.2019 р.).

Blog

Блог

wojna_1

Ukraina broni swojej suwerenności przed agresją Rosji

Україна захищає свій суверенітет від російської агресії

Rosyjskie wojska zaatakowały terytorium Ukrainy, co wywołało natychmiastową reakcję ze strony ukraińskiej armii. Російські війська атакували українську територію, що викликало негайну реакцію української армії.
wojna_2

Humanitarny kryzys na Ukrainie

Гуманітарна криза в Україні

Intensywna inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała poważne problemy humanitarne, zwiększając liczbę osób potrzebujących pomocy. Інтенсивне вторгнення Росії в Україну спричинило серйозні гуманітарні проблеми, збільшивши кількість людей, які потребують допомоги.
wojna_3

Propaganda, dezinformacja i wpływ mediów na narrację wojny

Пропаганда, дезінформація та вплив ЗМІ на наратив війни

Propaganda i dezinformacja to narzędzia, których używają różne państwa do kształtowania narracji. Пропаганда та дезінформація є інструментами, які різні країни використовують для формування наративів.
slowniczek_polsko_ukrainski

Słowniczek polsko - ukraiński

Польсько-український словник

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy mini słowniczek słów i zwrotów przetłumaczonych na język Ukraiński. Ta rubryka ma być bardziej inspiracją do nauki tego języka, pokazując bliskość językową, a zarazem specyficzność ukraińskiego języka. Ми підготували спеціально для вас міні-словник слів і словосполучень перекладено укр. так рубрика призначена для того, щоб більше натхнити для навчання ця мова, виявляючи мовну близькість, а водночас специфіка укр.
jak_najprosciej_nauczyc_sie_ukrainskiego

Jak najprościej nauczyć się ukraińskiego?

Як найпростіше вивчити українську мову?

Każdy ma swój sposób. Ty sprawdź nasze pomysły na efektywną naukę języka ukraińskiego. У кожного свій шлях. Ви перевіряєте наші ідеї для ефективного вивчення мови українська.
w_jakim_celu_wykonuje_sie_tlumaczenia

W jakim celu wykonuje się tłumaczenia językowe

Які цілі мовних перекладів?

Przyczyny tłumaczeń są różne. Najczęściej powodem są wymagania urzędowe, aby dokumenty przełożone na dany język były przetłumaczone i poświadczone przez certyfikowanego tłumacza przysięgłego. Jednak powodów może być więcej. Причини перекладів різні. Найчастіша причина – вимоги офіційні документи для перекладу даною мовою були перекладені і засвідчений сертифікованим присяжний перекладач. Проте причини може бути більше.
poznan_miasto_dla_ukraincow

Czy Poznań jest dobrą destynacją dla obywateli Ukrainy?

Чи є Познань хорошим напрямком для громадян України?

Mieszkaniec Ukrainy decydując się na przeprowadzkę do Polski musi zadecydować, w które miejsce się przeprowadzić. Czy Poznań na mapie Polski sytuuje się jako dobre miejsce docelowe? Sprawdźmy jakie są szanse Poznania na przyciągnięcie do siebie ukraińskich obywateli. Приймаючи рішення про переїзд до Польщі, житель України повинен вирішити, куди переїхати. Чи є Познань хорошим напрямком на карті Польщі? Давайте перевіримо, які шанси Познані привабити українських громадян.
czym_rozni_sie_jezyk_ukrainski_od_rosyjskiego

Czym różni się język ukraiński od rosyjskiego?

Яка різниця між українською та російською?

Różnic jest sporo, zaczynając od alfabetu na akcencie kończąc. My skupimy się na tych podstawowych, oraz na elementach spornych w współczesnym języku ukraińskim. Відмінностей дуже багато, починаючи від алфавіту і закінчуючи наголосом. Ми зосередимося на основних і дискусійних елементах у сучасній українській мові.
poznaj_ukrainski_alfabet

Poznaj ukraiński alfabet

Вивчити український алфавіт

Alfabet ukraiński to odmiana cyrylicy, a dokładniej grażdanki, odmiany alfabetu cyrylicznego, używanego m.in. przez Rosjan od XVII wieku. Zobaczcie jakie dodatkowe litery posiada alfabet ukraiński, a które zostały pominięte w odróżnieniu do cyrylicy rosyjskiej. Український алфавіт — це різновид кирилиці, а точніше — громадянка, різновид кирилиці, яку вживають, серед ін. росіянами з 17 ст. Подивіться, які додаткові літери має український алфавіт, а які пропущено, на відміну від російської кирилиці.
kim_sa_osoby_z_ukrainy

Kim są osoby przyjeżdżające do Polski z terenów Ukrainy

Хто приїжджає до Польщі з України?

Na co dzień wiemy, że są to osoby obywatelstwa ukraińskiego. Jednak jakim pochodzeniem dokładnie się legitymują? Jaką wyznają wiarę, jakie mają wykształcenie? Кожен день ми знаємо, що це люди українського громадянства. Але яке саме їх походження? Яка в них віра і яка освіта?
dania_kuchni_ukrainskiej

Dania kuchni ukraińskiej

Українська кухня

Czego warto spróbować, czego unikać? By było smaczniej skupimy się na tym pierwszym. Що варто спробувати, а чого уникати? Щоб було смачніше, зупинимося на першому.