up_arrow

Propaganda, dezinformacja i wpływ mediów na narrację wojny

Propaganda i dezinformacja są powszechnie stosowanymi narzędziami przez różne państwa w celu kształtowania narracji i wpływania na opinię publiczną. W analizie porównawczej skoncentrujemy się na przesłaniu propagandy chińskiej i rosyjskiej. Przyjrzymy się sposobom, w jakie te państwa kształtują narrację w kontekście konkretnych tematów oraz jakie są ich podobieństwa oraz różnice w przekazie propagandy. 1. Kwestia ukraińska: - Propaganda chińska: Chińskie władze używają neutralnych określeń, takich jak "kwestia ukraińska", "kryzys ukraiński" i "konflikt ukraiński", unikając uznania Ukrainy za podmiot. Nie wyrażają w pełni poszanowania dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Sugerują, że konflikt wynika z działań zachodnich, szczególnie amerykańskiego spisku, mającego na celu osłabienie Rosji. - Propaganda rosyjska: Rosyjska propaganda przedstawia Rosję jako niepodległe i suwerenne państwo, które musi bronić swojego bezpieczeństwa przed ekspansją NATO. Usprawiedliwia agresywne działania Rosji na Ukrainie. Oskarża Zachód, głównie USA i NATO, o stanowienie bezpośredniego zagrożenia dla Rosji. 2. Współpraca i skoordynowane działania: - Propaganda chińska: Chiny i Rosja współpracują w zakresie wymiany treści informacyjnych, mediów cyfrowych i współprodukcji programów telewizyjnych. Ich działania propagandowe mają na celu wzmocnienie pozycji w obliczu narastającego konfliktu z USA. - Propaganda rosyjska: Rosja i Chiny koordynują swoje działania propagandowe w celu wpływania na różne grupy odbiorców. Propaganda rosyjska koncentruje się na antagonizowaniu Zachodu, szczególnie w kontekście kryzysów migracyjnych, niedoborów żywności i energii. Oskarża sankcje nałożone na Rosję za konflikt na Ukrainie jako przyczynę tych kryzysów. 3. Skuteczność propagandy: - Propaganda chińska: Chińska propaganda może być skuteczniejsza na Zachodzie, zwłaszcza wśród części decydentów czy dziennikarzy. Jednak nie ma negatywnego wpływu na ogólną politykę UE i USA ani na wsparcie dla Ukrainy. Może wpływać na opinie niektórych społeczeństw, np. węgierskiego i niemieckiego, w kontekście sankcji na Rosję. - Propaganda rosyjska: Rosyjska propaganda utrzymuje umiarkowane poparcie w Rosji, zwłaszcza w kontekście konfliktu na Ukrainie. Rosyjska agresja nie zmniejsza wsparcia dla działań wojskowych na Ukrainie. Skutecznie wpływa na społeczeństwo Rosji, utrzymując wysokie poparcie dla rosyjskich działań militarystycznych. Oba państwa wykorzystują narrację, która usprawiedliwia ich działania i oskarża Zachód, szczególnie USA, o destabilizację sytuacji na Ukrainie. Chiny skupiają się na neutralnym przedstawieniu konfliktu, sugerując rosyjski wpływ na Ukrainę, podczas gdy Rosja akcentuje swoje bezpieczeństwo narodowe i oskarża NATO o agresję. Ważne jest zrozumienie sposobu funkcjonowania propagandy i dezinformacji, aby móc skutecznie reagować na nią. W kontekście chińskiej i rosyjskiej propagandy, odpowiednie dostosowanie przekazu oraz uwzględnienie perspektyw społeczeństw i grup odbiorców może być kluczowe w przeciwdziałaniu wpływowi propagandy na opinie publiczną i politykę międzynarodową.

Źródła

źródło 1: https://www.pism.pl/publikacje/dezinformacja-i-propaganda-rosji-oraz-chin-w-kontekscie-wojny-na-ukrainie źródło 2: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/13823/1/P_Staniurski_Trolling_fake_news_infotainment.pdf