Jurij Bojcheniuk

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Tłumaczone języki

Jakimi językami się zajmujemy

Zajmujemy się dwoma językami - językiem ukraińskim, językiem rosyjskim i białoruskim. Wszystkie tłumaczenia przekładamy na język polski, lub z języka polskiego na ukraiński lub rosyjski. Tłumaczenia przysięgłe wykonujemy tylko dla języka ukraińskiego.

Czy tłumaczenia dokumentów wykonujemy tylko w Poznaniu?

Nie. Tłumaczenia wykonujemy przede wszystkim zdalnie. Nasze biuro znajduje się w Poznaniu, jednak na tłumaczenia ustne dojeżdżamy do klienta.

Jakie dokumenty tłumaczymy z języka ukraińskiego i rosyjskiego

Są to właściwie wszystkie dokumenty potrzebne w administracji publicznej. Poczynając od Urządu Komunikacji, na Urzędzie Stanu Cywilnego kończąc. Wyliczyć możemy takie dokumenty jak:

 • Dokumenty dot. stanu cywilnego: akty urodzenia, małżeństwa, rozwodu ( oraz postanowienia sądu o rozwodzie), zgonu.
 • Dokumenty dot. wykształcenia: świadectwa dojrzałości, dodatki do świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o ukończeniu danej klasy i szkoły, charakterystyki ucznia/uczennicy, sprawy osobowe ucznia/uczennicy, dyplomy i dodatki do nich o ukończeniu szkoły zawodowej, college'u, technikum, wyższych uczelni (medycznych, weterynaryjnych, technicznych, pedagogicznych ekonomii ( ekonomicznych), wychowania fizycznego, fizjoterapeutycznych i kosmetycznych, itd.)
 • Dokumenty dot. zatrudnienia: umowy o pracę, zlecenie, dzieło, kwestiunariusze osobowe, poprzednie świadectwa pracy, świadectwa ukończonej szkoły, oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami, zaświadczenia o odbytych kursach, certyfikaty zawodowe i kwalifikacje, orzeczenia o niepełnosprawności, dokumenty ZUS, informacje o równym traktowaniu w zatrudnieniu, itd.

Tłumaczenia przysięgłe ukraińskiego

Nasz tłumacz wykonuje tłumaczenia uwierzytelnione, tzn. posiada uprawnienia do wykonywania tłumaczeń, nadane przez Ministerstwo Sprawiedliowści. Tego typu przekłady posiadają pieczęć tłumacza, wydaną przez Mennicę Państwową. Pieczęć opisuje dane osobowe tłumacza posługującego się uprawnieniami do tłumaczenia danego języka.

Ceny tłumaczeń przysięgłych różnią się od tłumaczeń zwykłych. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem klikając tutaj.

Tłumaczenia zwykłe ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego

Tłumaczenia wykonywane są w następujących parach językowych:

 • polski - ukraiński
 • polski - rosyjski
 • ukraiński - polski
 • rosyjski - polski
 • białoruski - polski
 • polski - białoruski

Ceny tłumaczeń zwykłych różnią się od cen tłumaczeń przysięgłych. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem klikając tutaj.

glob językowy tłumacz przysiegły ukraińskiego w poznaniu

Tłumaczenia ustne języka ukraińskiego i rosyjskiego

Wykonamy dla państwa następujące rodzaje tłmaczeń:

 • tłumaczenia konferencyjne
 • tłumaczenia symultaniczne
 • tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konferencyjne, wykorzystywane podczas przemów i konferencji. Tłumacz oddaje znaczenie słów w języku obcym, jego ton i styl wypowiedzi.

Tłumaczenia symultaniczne, to najtrudniejszy typ tłumaczeń ustnych. Wymaga idealnego skupienia, zrozumienia mówcy i spokoju tłumacza. Tego typu tłumaczenia odbywają się z reguły w czasie rzeczywistym, przy pomocy zestawu słuchawkowego rozdawanego uczestnikom spotkania. W takim przypadku, tłumacz zazwyczaj ma do dyspozycji własną kabinę dźwiękoszczelną.

Tłumaczenia konsekutywne wymagają od tłumacza nietuzinkowej kreatywności, opanowania i dobrej znajomości językowej. Takie tłumaczenia wykorzystywane są przy spotkaniach w niewielkich grupach, czy rozmowach w tzw. "cztery oczy". Praca polega na powtarzaniu kolejnych fragmentów wypowiedzi swojego klienta, przetłumaczonych na drugi język.

Przyczytaj więcej o języku ukraińskim i Ukrainie, klikając tutaj.