Jurij Bojcheniuk

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

1990 r. ukończył Medyczną Szkołę Zawodową na Ukrainie - kierunek felczerski (obecnie College Medyczny).

1997 r. ukończył Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu ze stopniem magistra - kierunek teologia.

2007 r. ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze stopniem magistra - kierunek filologia rosyjska oraz ukraińska.

2010 r. zdał egzaminy w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie języka ukraińskiego.

2016 r. ukończył Studia Doktoranckie na Akademii Pomorskiej w Słupsku ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filologiczno-Historycznym.