up_arrow

Humanitarny kryzys na Ukrainie

Intensywne działania zbrojne spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę 24 lutego przyczyniły się do pogarszającej się sytuacji humanitarnej na tym terenie. Według raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), obecnie 17,7 miliona osób wymaga pomocy humanitarnej, co stanowi wzrost o niemal 2 miliony osób w porównaniu z kwietniem. OCHA podaje, że potrzebne jest niemal 4,3 miliarda dolarów, aby odpowiedzieć na te rosnące potrzeby. Denise Brown, pracująca w OCHA nad udzielaniem pomocy Ukrainie, wezwała społeczność międzynarodową do dalszego wspierania kraju, który pogrążony jest w "bezprecedensowym kryzysie humanitarnym". Kwota 4,3 miliarda dolarów ma na celu zapewnienie wsparcia dla organizacji pomocowych działających na Ukrainie do grudnia 2022 roku. Zimowe miesiące stanowią szczególne wyzwanie dla pomocy humanitarnej, a raport OCHA podkreśla, że "wspieranie ludzi w zimnych porach roku jest jednym z priorytetów w nadchodzących miesiącach". Zniszczenie tysięcy domów i brak dostępu do paliwa, gazu i elektryczności z powodu uszkodzonej infrastruktury może być kwestią życia lub śmierci. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy wojny, co najmniej 2,3 miliona Ukraińców otrzymało pomoc finansową umożliwiającą zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Jednak oprócz wsparcia finansowego, kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do obszarów dotkniętych konfliktem. Od początku inwazji, dostęp do obszarów znajdujących się poza kontrolą Kijowa był niezwykle trudny. Apeluje się do stron konfliktu o poszanowanie zasad prawa międzynarodowego i ułatwienie udzielania pomocy humanitarnej wszystkim potrzebującym, niezależnie od miejsca zamieszkania. Kryzys humanitarny na Ukrainie wymaga pilnej reakcji społeczności międzynarodowej, aby zapewnić pomoc humanitarną potrzebującym oraz pracownikom organizacji działających na terenie kraju. Tylko poprzez wspólną mobilizację i wsparcie możemy skutecznie przeciwdziałać rosnącym potrzebom i łagodzić cierpienie ludności dotkniętej tym tragicznym konfliktem.

Źródła

źródło 1: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1393681%2Ckryzys-humanitarny-na-ukrainie-potrzebna-kolosalna-kwota-zeby-pomoc.html